Sponsoring

Wspierając Sportowy Klub Taneczny Strefa Tańca Warszawa pomagasz spełnić dziecięce marzenia, stajesz się współtwórcą i uczestnikiem sportowych sukcesów naszych zawodników.

SPORT zarówno dla uczestników jak i widzów wiąże się z emocjami. Ułatwiają one prezentację i uplasowanie produktów i marek. Idee rywalizacji, fair play, zdrowia fizycznego są pozytywnymi odnośnikami do konkretnych cech firmy oraz jej działań biznesowych i prospołecznych. Dodatkowo sponsorowanie drużyn, zespołów jak i indywidualnie zawodników wzmacnia więzi z lokalną społecznością, sukcesy zawodników przekładają się na sukces komercyjny przedsiębiorstwa, natomiast porażka może być doskonałym pretekstem do okazania solidarności z przegrywającym.

Sport jest najchętniej wspieraną przez sponsorów dziedziną również przez fakt dużej widoczności w mediach, każda impreza jest relacjonowana, gromadząc grono wiernych fanów. Prawidłowe funkcjonowanie naszego Klubu, opiera się na przychylności aktualnych sponsorów oraz coraz lepszej organizacji działalności klubu. Chcemy jednak dalej rozwijać Klub i podnosić jego standardy organizacyjne oraz poziom sportowy, w związku z tym zwracamy się do Państwa z naszą ofertą sponsorską, gdyż zdajemy sobie sprawę, że bez udziału kolejnych podmiotów wspierających SKT Strefa Tańca osiągnięcie wyższej jakości funkcjonowania Klubu będzie bardzo trudne.

JAK ZOSTAĆ SPONSOREM SPORTOWEGO KLUBU TANECZNEGO STREFA TAŃCA

Szanowni Państwo!

Proponujemy objęcie sponsoringiem Klubu Sportowego Strefa Tańca Warszawa

Zarówno na zasadzie sponsoringu strategicznego – Wasza firma będzie wówczas głównym sponsorem klubu ze szczególnymi prawami; jak i sponsoringu doraźnego (banery na zawodach + informacja w mediach, nadruki z Waszym logo na ubiorze sportowym zawodników i sprzęcie sportowym, kolportaż materiałów promocyjnych, itp.).

Organizacja pokazów sportowych

Być może zainteresuje Państwa promocja i reklama Waszej firmy poprzez zorganizowanie pokazu tanecznego specjalnie dla odbiorów wyznaczonych przez Was.

Wykorzystanie materiałów promocyjnych Państwa firmy

Z pewnością posiadacie Państwo własne materiały promocyjne. Mowa o firmowych długopisach, notesach, kalendarzach, broszurach, ulotkach itp. Możemy je rozpowszechniać. Ponadto będziemy ich używać, polecać, rozdawać wszędzie, gdzie będziemy startować na zawodach i występować na pokazach.

W jaki sposób możesz nas wspierać:

Może to być wsparcie finansowe lub rzeczowe w postaci wyposażenia treningowego, strojów sportowych, nagród, upominków lub gadżetów reklamowych dla dzieci biorących udział w imprezach

 Co oferujemy w zamian za pomoc:

– Umieszczenie loga sponsora (nazwy firmy) na koszulkach, dresach oraz torbach sportowych.

– Wymienienie nazwy sponsora przez spikera w czasie imprez sportowych

– Zmieszczenie loga (nazwy) sponsora na wszelkich wydawnictwach związanych z klubem (plakaty, broszury, ulotki, strona internetowa www.strefatanca.com, social media )

– Utożsamienie się ze sponsorem podczas wywiadów, konferencji prasowych oraz relacji z imprez sportowych.

– Umieszczenie reklamy na internetowej stronie klubowej www.strefatanca.com z możliwością przekierowania na stronę reklamodawcy.

Kto i jak rozporządza darowanymi środkami:

Wszystkimi środkami finansowymi jak i rzeczowymi rozporządza Zarząd SKT STREFA TAŃCA. Pieniądze przeznaczane są wyłącznie na cele statutowe Klubu, głównie na:

– dofinansowanie wyjazdów młodych sportowców na obozy szkoleniowe,

– wyjazdy zawodników na imprezy sportowe,

– Grupowe zajęcia doszkalające,

– zakup reprezentacyjnych strojów sportowych

 po zakupie okazujemy faktury jako wiarygodność zakupu sprzętu itp.

Zaznaczamy, że nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich możliwości reklamy. Jesteśmy otwarci na każdą Państwa propozycję. Gwarantujemy sumienne i rzetelne wywiązanie się z umowy. Kwestie dotyczące szczegółów dowiecie się Państwo pod numerem kontaktowym: +48 501 333 911 Marcin Ściegliński

               Sukces Państwa Firmy będzie naszym sukcesem. 

Informacja ogólna o ulgach podatkowych z tytułu wspierania klubów sportowych

Finansowanie klubu sportowego jest możliwe na trzy sposoby:

Poprzez wpłatę 1% podatku na konto klubu, który jest organizacją pożytku publicznego;

Poprzez darowiznę na rzecz klubu jako stowarzyszenia kultury fizycznej. Według nowych przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku darczyńca może w ten sposób skorzystać z ulgi podatkowej. Zgodnie z nowelizacją wydatki na kluby sportowe w wysokości nie wyższej niż 10 proc. można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób swój dochód niezależnie od wszystkich innych ponoszonych kosztów.

Poprzez zawarcie umowy sponsoringu klubu sportowego, w której klub występowałby jako reklamodawca sponsora, wykorzystując wszystkie wymienione powyżej możliwości promocyjne.